Integritets- och Cookiepolicy

Fordonstvätten i Tranås AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör kunden & leverantörer och som Fordonstvätten i Tranås AB samlar in och behandlar i samband med Fordonstvätten i Tranås ABs verksamhet. Fordonstvätten i Tranås AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Fordonstvätten i Tranås AB behandlar personuppgifter som rör kund & leverantör i form av namn, kontaktuppgifter som referens till en kundfaktura ställd till företagskund.

Fordonstvätten i Tranås ABs syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Fordonstvätten i Tranås AB, kunden och leverantörer. Kundens och leverantörens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan Fordonstvätten i Tranås AB, kunden och leverantören, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med företaget och leverantören där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Hur länge lagrar Fordonstvätten i Tranås AB personuppgifter

Fordonstvätten i Tranås AB lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Fordonstvätten i Tranås AB är aktuella, väger högre intresse för Fordonstvätten i Tranås AB än besväret för kunden och leverantören eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till Fordonstvätten i Tranås AB.

Din rättigheter

Kunden och leverantören har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör kunden och leverantören och som behandlas av Fordonstvätten i Tranås AB. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som kunden och leverantören har tillhandahållit Fordonstvätten i Tranås AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Fordonstvätten i Tranås AB hindrar det.

Kontakta oss

Kunden och leverantören som vill kontakta Fordonstvätten i Tranås AB angående behandlingen av personuppgifter som rör kunden eller leverantören kan ta kontakt med Försäkringskompaniet via post eller e-post enligt följande:

Fordonstvätten i Tranås AB, Metangatan 3, 431 53, Mölndal
info@fordonstvatten.se

Om kunden eller leverantören är missnöjd med Fordonstvätten i Tranås ABs behandling av personuppgifter kan kunden eller leverantören lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där kunden eller leverantören bor eller arbetar.

Cookie-information

Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.