Integritets- och Cookiepolicy

Floda Biltvätt AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör kunden & leverantörer och som Floda Biltvätt AB samlar in och behandlar i samband med Floda Biltvätt ABs verksamhet. Floda Biltvätt AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Floda Biltvätt AB behandlar personuppgifter som rör kund & leverantör i form av namn, kontaktuppgifter som referens till en kundfaktura ställd till företagskund.

Floda Biltvätt ABs syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Floda Biltvätt AB, kunden och leverantörer. Kundens och leverantörens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan Floda Biltvätt AB, kunden och leverantören, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med företaget och leverantören där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Hur länge lagrar Floda Biltvätt AB personuppgifter

Floda Biltvätt AB lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Floda Biltvätt AB är aktuella, väger högre intresse för Floda Biltvätt AB än besväret för kunden och leverantören eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till Floda Biltvätt AB.

Din rättigheter

Kunden och leverantören har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör kunden och leverantören och som behandlas av Floda Biltvätt AB. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som kunden och leverantören har tillhandahållit Floda Biltvätt AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Floda Biltvätt AB hindrar det.

Kontakta oss

Kunden och leverantören som vill kontakta Floda Biltvätt AB angående behandlingen av personuppgifter som rör kunden eller leverantören kan ta kontakt med Floda Biltvätt AB via post eller e-post enligt följande:

Floda Biltvätt AB, Metangatan 3, 431 53, Mölndal
info@fordonstvatten.se

Om kunden eller leverantören är missnöjd med Floda Biltvätt ABs behandling av personuppgifter kan kunden eller leverantören lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där kunden eller leverantören bor eller arbetar.

Cookie-information

Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.